Opatření a souvislosti s druhou vlnou epidemie Covid-19 ve dvoře Vondrov

Jezdecký výcvik na provozních koních se od 26.10.2020 nekoná a to do odvolání.

Nepovolaným osobám je do areálu vstup zakázán.

Majitelům koní je vstup do stáje povolen za podmínky dodržení těchto pravidel:

·         Vlastníci koní, popř. jimi pověřená osoba mají přístup do stáje povolen pouze za účelem nezbytné péče o koně (na koně pouze jedna osoba). Do této péče spadá i pohybování koně na lonži či pod sedlem.

·         Pohyb v areálu je těmto osobám povolen pouze na dobu nezbytně nutnou k vykonání péče o koně.

·         Osoby v areálu by měly dodržovat vzájemnou vzdálenost min. 2 m a vždy používat roušku.

·         Pobyt v klubovnách a sedlovnách je zakázán, ze sedlovny si jezdec pouze vyzvedne postroj na koně.

·         Do stájí mají přístup pouze lidé zdraví a bez příznaku onemocnění.

 

·         Dodržujte pravidelné mytí rukou a používejte vlastní ručník a desinfekci.

 

 

Děkujeme za pochopení. Tým KONĚ VONDROV.

 

Video

Koňáckej bál 2017

Dětský den v sedle 2016

Koňáckej bál 2016

Hubertova jízda 2015

Koňáckej bál 2015

Počasí