Opatření v souvislosti s prodloužením NOUZOVÉHO STAVU v ČR – KARANTÉNOU ve dvoře VONDROV od 1. 4. 2020

Jezdecký výcvik na provozních koních se stále nekoná.
Nepovolaným osobám je do areálu vstup zakázán!
 
Majitelům koní je vstup do stáje povolen za podmínky dodržení těchto pravidel:

  • ·         Vlastníci koní, popř. jimi pověřená osoba mají přístup do stáje povolen pouze za účelem nezbytné péče o koně (na koně pouze jedna osoba). Do této péče spadá i pohybování koně na lonži či pod sedlem.
  • ·         Pohyb v areálu je těmto osobám povolen pouze na dobu nezbytně nutnou k vykonání péče o koně.
  • ·         Osoby v areálu by měly dodržovat vzájemnou vzdálenost min. 2 m a vždy používat roušku.
  • ·         Pobyt v klubovnách a sedlovnách je zakázán, ze sedlovny si jezdec pouze vyzvedne postroj na koně.
  • ·         Do stájí mají přístup pouze lidé zdraví a bez příznaku onemocnění.
  • ·         Dodržujte pravidelné mytí rukou a používejte vlastní ručník a desinfekci.

 
Moc děkujeme za pochopení a dosavadní dodržení úplného zákazu vstupu do stájí, který trval 14 dní. Vážíme si toho.  Po prodloužení karantény je nám jasné, že déle nemůžete být bez kontaktu se svým koněm.
Chceme ochránit zdraví ošetřovatelů, kteří zajišťují tu hlavní a základní péči o vaše koně.
Dbejte na to, aby vás/nás nebylo ve stáji najednou více než 10 osob, což se u nás nestává ani za běžného provozu, proto nechceme dělat časový rozvrh vaší návštěvnosti.
Díky všem a těšíme se na společná setkání třeba u kafe po ježdění, nebo u skleničky, až tento šílený stav společně překonáme.
 
 
Tým KONĚ VONDROV

Video

Koňáckej bál 2017

Dětský den v sedle 2016

Koňáckej bál 2016

Hubertova jízda 2015

Koňáckej bál 2015

Počasí