Provozní řád Dvora Vondrov

Dobrý den, ahoj, níže naleznete nový provozní řád, resp. soubor provozních pravidel jezdeckého areálu Dvora Vondrov. Dosud se jednalo o pravidla "nepsaná", která většina z vás dodržovala. Nicméně nepříjemné události posledních měsíců nás přinutily převést je do  písemné podoby a dát je všem, kterých se týkají, na vědomí.
Nově příchozím bude provozní řád předložen před podpisem smlouvy o ustájení koně. Velmi si vážíme vaší důvěry a volby Dvora Vondrov pro ustájení vašich koní. I v zájmu vaší  bezpečnosti -  a za účelem zajištění pohodového fungování provozu areálu (kde se v jasných mantinelech potkávají spokojení koně, spokojení ošetřovatelé, spokojení jezdci a majitelé koní) -   všem jeho uživatelům doporučujeme si pravidla přečíst a řídit se jimi. Nový provozní řád též reaguje na nutnou ekonomickou optimalizaci provozu v době rostoucích cen energií, vody, krmiv, steliva, zemědělské techniky i lidské práce.Pokud je nový provozní řád pro nějakého nájemce neakceptovatelný, nechť nám to obratem oznámí a v zájmu obou stran si urychleně hledá pro své(ho) koně jinou stáj. Porušování pravidel stájového provozu může být důvodem k ukončení smlouvy o ustájení koně.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Za provozovatele stájí Agriprod CZ a.s.
Gabriela Malechová.

Provozní řád Dvůr Vondrov

Video

Koňáckej bál 2017

Dětský den v sedle 2016

Koňáckej bál 2016

Hubertova jízda 2015

Koňáckej bál 2015

Počasí